0

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Prepravné podmienky

Štandardná doba expedovania tovaru, ak nie je dohodnuté inak, je 48 hodín. Objednávka doručená predávajúcemu po 16.00. hodine, bude spracovná v nasledujúci pracovný deň, odkedy začne plynúť štandardná doba dodania. Pokiaľ by mala dodacia lehota končiť v deň pracovného voľna v Slovenskej republike, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci je oprávnený plniť objednávku aj po častiach, pokiaľ kupujúceho vopred o takomto plnení informuje, a ten s tým súhlasí.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania, pokiaľ je prístupnosť na miesto dopravnými prostriedkami bežne užívanými predávajúcim znemožnená alebo sťažená nad bežnú mieru.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania v prípade, že došlo na strane výrobcu (dodávateľa) k akýmkoľvek obmedzeniam, prípadne zrušeniam distribučných práv, alebo k iným nepredvídateľným prekážkam. O tých to skutočnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho.

Spolu s dodaným tovarom je doručený kupujúcemu aj daňový doklad - pokladničný doklad, alebo faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru, ktoré kupujúci obdržal. Ak kupujúcemu doklady neboli doručené, je povinný to okamžite oznámiť predávajúcemu.

Doprava - spôsoby dopravy a cenník

V Bratislave

Minimálna hodnota nákupu s DPH Cena dopravy s DPH
€ 0,00 € 4,20
€ 24,00 € 0,00

Mimo Bratislavy

Minimálna hodnota nákupu s DPH Cena dopravy s DPH
€ 0,00 € 9,60
€ 120,00 € 4,80
€ 240,00 € 0,00

Osobný odber - Galvaniho 8, Bratislava

Minimálna hodnota nákupu s DPH Cena dopravy s DPH
€ 0,00 € 0,00